արմատ

արմատ

Dasnabedian 1995: 420

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 10,4 19,29 Acrostiche 2,2 Acrostiche 3,6
racine, source

freq: 4


Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

 • ԱՐՄԱՏ — (ոյ, ոց.) NBH 1 0368 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c գ. ῤίζα radix որ եւ ԱՐՄ. Ստորոտ բուսոց եւ անկոց՝ յերեսաց երկրէ մինչեւ ցխորս հողոյ հանդերձ մանր թելիւք. կոճղ կամ ստորին բունն, եւ մազմզուկքն կամ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԱՐՄԱՏ — ( ) NBH 1 0117 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 14c ա. Որ չունի արմատս. ... ἅριζος radice carens *Անարմատ եղէց յերկրի. Յոբ. ԼԱ. 8: *Մի՛ վէմ ապառաժացեալ՝ անարմատ ցուցանիցէ զբարեպաշտ բանին զօրութիւն. Նիւս. թէոդոր.: *Նա… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՌԱՊԱՐ — (ի, աց.) NBH 1 0286 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c ա.գ. τραχύς asper, ἁκρότομος praeruptus, rupes Տեղի երիզուտ՝ քարուտ՝ ապառաժուտ, դժուարուտ. խիստ. անկոխ. անհարթ, եւ խորտաբորտ. քարուտ .... որ եւ յեբր. եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • Դ — I. ( ) NBH 1 0589 Chronological Sequence: Early classical, 13c Դ. իբրեւ արմատ դերանուանցս Դա, Այդ, Դոյն, հանգոյն նոցին որոշէ զմիջականն ընդ մօտաւոր եւ ընդ հեռաւոր. *Արձակեա՛ զժողովուրդդ: Տա՛ր զճաշդ, զոր ունիս, ի բաբելոն: Ի բա՛ց կացէք յարանցդ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԵՌ — I. (ի, ից.) NBH 1 0660 Chronological Sequence: 9c, 12c ա. Իբրեւ արմատ ձայնիցս Երեք, եւ Երրորդ, նոյն է ընդ նոսա. *Եռն՝ երիս ասի, որ է ըստ թուական արհեստից կատարեալ թիւ. Շ. բարձր.: *Յեռումն աւուր յառնելով՝ ինքն զինքն յարուցանէր. Նանայ.: II. ԵՌ 2 (… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԶԱՒԱԿ — (ի, աց.) NBH 1 0722 Chronological Sequence: Unknown date, 13c գ. σπέρμα semen ἕκγονον foetus, soboles κατάλειμμα , ἑγκατάλειμμα residuum, reliquum Ծնունդ եւ սերունդ ուրուք. ուստր եւ դուստր. որդի. թոռն. զարմ. տոհմ. մնացորդ կամ յաջորդ ազգի ամենայն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԽՌՈՎ — ( ) NBH 1 0986 Chronological Sequence: Early classical, 12c, 14c գ. ταραχή conturbatio, tumultus. (Արմատ Խռովելոյ. իսկ արմատ իւր է Խեռ, կամ Հեռ. լծ. եւ գրգիռ. ռմկ. խըռխըռ. կամ է տատանիլն որպէս զխռիւ.) որ եւ ԽՌՈՎՈՒԹԻՒՆ. Վրդով. աղմուկ. շփոթ. *Զի էր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԿԱՅԹ — I. (ի, ից.) NBH 1 1044 Chronological Sequence: Early classical, 8c, 12c գ. γομόρ, μέδιμνος gomer, medimnus, modium. Իբրեւ արմատ Կթելոյ՝ է Կթոց. քթոց. կեղթ. կողով խաղողոյ, չամչի, կամ ողկոյզ նոցին. չափ արմտեաց. գրիւ. քոռ. արդու. գոմոր. մոդ. ... եբր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԿԱՍԿ — I. (ի, աց.) NBH 1 1059 Chronological Sequence: Early classical գ. ԿԱՍԿ. Գարի կեղեւեալ, մաքուր եւ եփեալ գարւոյ եւ ցորենոյ՝ որպէս հերիսայ. (լծ. ընդ պ. քէշկէք, քէշեք, ʼի ճէվ, որ է գարի.) *Սակաւ մի կասկ ընդ արմաւաջուր խառնեալ. Եւագր. ՟Ա. 4: ուր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԿԱՐ — I. (ոյ, ոց, ովք կամ իւք.) NBH 1 1063 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 8c գ. καλώδιον funis, funiculus. Իբրեւ արմատ ներգ. բայիս Կարել, (այսինքն կար ընել. ... եւ լծ. ընդ թ. քիրիշ ) է նոյն ընդ. Կառան. խառան. այսինքն պարան.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԿԻԾ — ( ) NBH 1 1096 Chronological Sequence: 7c, 11c, 13c գ. Արմատ Կծանելոյ. Կսկիծ. մարմաջ. եռ. կճելը, եռք. ... *Զկիսոց մարմինսն կիծ գազանագոյն ստիպէր, մինչ զի եղընգամբք իբրեւ երկաթի քերչօք արիւնըռուշտ առնէին. Վրք. ոսկ.: *Մահ եւ վէրք ʼի մարդիկ, կիծ եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.